Doktorské (506)Hádanky (452)Kameňáky (814)O blondýnkách (919)O opilcích a alkoholu (201)Černý humor (380)Děti (183)O lordech a Skotech (168)
(543) O rodině(187) Muži a ženy(1032) Ostatní(449) O Pepíčkovi(383) O policajtech(330) O sexu(205) O zvířátkách(152) O ženách

Vtipy pro kategorii Faráři

 
Faráři
Průměr: 3

Jaké je nejsilnější víno? Mešní - jeden se napije a pak všichni zpívají!
 
Faráři
Průměr: není

Jste věřící?"Ne, jsem ateista.""Opravdu?""Jako že Bůh je nade mnou!"


 
Faráři
Průměr: není

Farář v kostele mává kadidlem a z páté řady se ozve: "Bacha, hoří ti kabelka. 
Faráři
Průměr: není

Vběhne chlap celý udýchaný do hospody a ptá se:"Chlapi, kdo tady má velkýho černýho tlustýho psa s bílým obojkem?""No, nikdo.""Tak jsem vám přejel faráře."


 
Faráři
Průměr: 1

Muž jel autem, které se mu porouchalo blízko kláštera. Zaklepal tedy na vrata. Otevřel mu starý mnich. Muž mu vysvětlil, co se mu stalo a požádal o nocleh. Mnich ho milostivě uvedl do kláštera, hojně ho pohostil a dokonce mu opravil i to auto. Když se muž pokoušel usnout, zaslechl podivný zvuk.Ráno se mnicha na tento zvuk ptal, ale ten jen řekl: "To ti nemohu prozradit. Nejsi mnich."Muž byl sice zklamaný, ale poděkoval a šel svou cestou.Po několika letech se tomu muži porouchalo auto před tím samým klášterem. Mnichové ho uvítali, pohostili a dokonce opravili auto. V noci uslyšel ten samý podivný zvuk, který už slyšel tenkrát před lety.Ráno se ptal, co to bylo za zvuk, ale mnichové odpověděli: "To ti nemůžeme prozradit. Nejsi mnich.""Dobrá, dobrá. Umírám zvědavostí. Jak se tedy stanu mnichem?""Musíš procestovat svět a pak nám říct, kolik je na světě stébel trávy a kolik zrnek písku. Když to zjistíš, staneš se mnichem."Muž se vydal splnit tento úkol. Vrátil se za čtyřicet pět let a v klášteře oznamoval: "Procestoval jsem svět a zjistil jsem, na co jste se ptali. Na světe je 145 236 284 232 stébel trávy a 231 281 219 999 129 382 zrnek písku."Mnichové odpověděli: "Blahopřejeme. Teď je z tebe mnich. Nyní ti ukážeme cestu k tomu zvuku."Přivedli ho k dřevěným dveřím a opat řekl: "Ten zvuk je za těmito dveřmi"Muž vzal za kliku, ale dveře byly zamčené. Řekl tedy: "Mohu dostat klíč?"Mniši mu dali klíč a on odemkl dveře. Za dřevěnými dveřmi však byly ještě jedny - kamenné. Požádal o klíč k těmto kamenným dveřím. Mniši mu jej dali, on je odemkl a našel dveře vyrobené z rubínu. Požádal mnichy o klíč a když mu jej poskytli, našel další dveře ze safíru. Tak to pokračovalo přes smaragdové dveře, stříbrné dveře, topasové dveře a ametystové dveře.Konečně mniši řekli: "Tak toto je poslední klíč k posledním dveřím."Muž si oddechl, odemknul dveře, vzal za kliku a za těmito dveřmi celý ohromený našel příčinu toho divného zvuku. Ale tobě to nemohu říci, protože nejsi mnich.
 
Faráři
Průměr: není

Nováček mezi knězi sloužil svoji první mši a měl takovou trému, že skoro nemohl mluvit. Po mši se zeptal svého zkušenějšího kolegy, jak to řeší s trémou on. Ten mu odpověděl: "Když mám strach, že na kazatelně znervózním, postavím sklenici s vodkou vedle sklenice vody a když cítím, že začínám být nervózní, usrknu si." Další neděli se náš nováček zařídil podle rady svého kolegy. Na začátku kázání opět cítil trému, tak se napil. Pak už bez problému jen mluvil a mluvil a mluvil.. Po mši, při návratu do sakristie, našel na dveřích tyto poznámky:Usrkni si vodky, nelokej ji. Máme deset přikázání, ne dvanáct. Bylo dvanáct učedníků, ne deset. Ježíš byl pomazaný, ne namazaný. Jakub vsadil svého osla, ne posla. Ježíše Krista nenazýváme Jéžou Otec, syn a duch svatý nejsou tata, junior a strašidlo. David zabil Goliáše. Nedal mu lekci, na kterou Goliáš do smrti nezapomněl. Kámen srazil Davida z jeho oslíka, ne oslíka z jeho Davida. Svatému kříži se neříká "velký téčko" Když rozlomil chleb při poslední večeři, Ježíš řekl: "Jezte, neb toto jest mé tělo." Neřekl: "Sežerte mě"Panna Maria není "Mařka, co to nikdy nedělala."Doporučené požehnání před jídlem není: "Číňan japonec pitomec, díky Ti za ten dlabanec, o Bože"A hříšníci se posílají do pekla, ne do prdele.
 
Faráři
Průměr: není

Jdou dvě tetky po ulici z kostelíka a jedna povídá: "Povídá se, že náš pan farář má syfilys.""Ale nepovídej a to je dražší než Žigulík?"