Doktorské (506)Hádanky (452)Kameňáky (814)O blondýnkách (919)O opilcích a alkoholu (201)Černý humor (380)Děti (183)O lordech a Skotech (168)
(543) O rodině(187) Muži a ženy(1032) Ostatní(449) O Pepíčkovi(383) O policajtech(330) O sexu(205) O zvířátkách(152) O ženách

 
Hádanky
Průměr: není

1.. Má jenom jednu známou publikaci. 2.. Ta je v hebrejštině. 3.. Nejsou v ní odkazy na další prameny. 4.. Nebyla publikována ve známém vědeckém časopise. 5.. Mnozí pochybují o tom, že ji napsal osobně. 6.. Je nutno přiznat, že je známá po celém světě - ale co dělal potom? 7.. Jeho schopnost týmové práce je velmi omezená. 8.. Ostatním vědcům se nepodařilo zopakovat jeho experimenty. 9.. Nepožádal etickou komisi o souhlas s experimentováním na lidech. 10.. Když se mu jeden pokus nevydařil, pokusil se zahladit stopy utopením pokusných objektu. 11.. Jedince, kteří se nechovali podle očekávání, vyřadil z pokusného souboru. 12.. Nechodil do přednášek - jenom vzkázal studentům, co si mají prostudovat. 13.. Nechal za sebe učit svého syna. 14.. První dva studenty vyhodil, protože se naučili něco navíc. 15.. I když má jen 10 požadavků, většina studentů v praktickém testu propadne. 16.. Konzultace poskytuje jen velmi zřídka, a to ještě na vrcholku hory.